Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

XÃ CẨM HẢI
 
 
BỘ PHẬN MỘT CỬA
1

 

Họ và tên: Hà Mạnh Cường
Sinh ngày: 15/05/1982
 
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại:  0763422266
Email: 
2

 
Họ và tên: Đoàn Xuân Hải
Sinh ngày: 04/04/1989
Công chức: Văn phòng – Thống kê
Lĩnh vực: Khác, GDĐT, Nội vụ, Công thương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0934207078
Email: doanxuanhai@quangninh.gov.vn 
3

 
Họ và tên: Hoàng Thị Nhu
​​​​​​Sinh ngày: 26/12/1977
Công chức: Tư pháp – Hộ tịch
Lĩnh vực: Tư pháp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0962323368
Email: hoangthinhu@quangninh.gov.vn
4
 


 
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Lâm
Sinh ngày: 10/01/1987
Công chức: Văn hóa – Xã hội
Lĩnh vực: LĐTB&XH
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0974239808
Email: dothithanhlam@quangninh.gov.vn
5

 
Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
Sinh ngày: 22/10/1984
Công chức: Địa chính – Xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Chuyên nghành Quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0982.901.113; 0926.718.555
Email:
  
Hải Kaka