Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.
2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật.
3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT).
 
File đính kèm: Tải file