Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 05/6, 4/4 thôn trên địa bàn xã Cẩm Hải đã đồng loạt Khai mạc cuộc Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025.
         4/4 thôn của Cẩm Hải đều đồng loạt tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định, tiêu chuẩn. 100% các thôn đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang hoàng cờ hoa, khẩu hiệu tại điểm bầu cử, tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử.

         Lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự của cử tri đại đại diện hộ gia đình với đủ các thành phần, lứa tuổi, tầng lớp nhân dân tại thôn. Sau các nghi thức theo quy định, trong không khí phấn khởi, trách nhiệm, các cử tri đại diện hộ gia đình cùng tham gia biểu quyết để bầu những người thật sự có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở thôn.

          Toàn xã có 435/460 cử tri đại diện hộ gia đình đã tham gia bầu cử đạt 94,56% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ tạo, tổ chức triển khai bài bản, khoa học, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch cũng được tăng cường góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.
  
          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhận được sự ủng hộ rất cao của tất cả cử tri, tại hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025: 04 đồng chí Trưởng thôn đã được 100% cử tri tham gia bầu cử giơ tay biểu quyết bầu chọn là những người có đủ năng lực, uy tín để giúp điều hành các công việc trên địa bàn thôn. Kết quả trên thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận và tin tưởng rất cao đối với các đồng chí Trưởng thôn tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2022-2025.
                                                                                                                      Nguyễn Thị Huyên