Tin nổi bật

UBND xã

Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Quyết định thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Cẩm Hải
Quyết định thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Cẩm Hải
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyền đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Cẩm Hải
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyền đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Cẩm Hải
Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Cẩm Hải
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Cẩm Hải
Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Căn cứ Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải xây dựng kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Ngay từ đầu năm UBND xã Cẩm Hải đã xây dựng QUyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
Trang: 1  |  2 |