Tin nổi bật

Tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công

Sáng ngày 25/7/2022, UBND xã Cẩm Hải tổ chức Hội nghị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), gặp mặt các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.
          Sáng ngày 25/7/2022, UBND xã Cẩm Hải tổ chức Hội nghị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), gặp mặt các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

       
  Chương trình Văn nghệ chào mừng
               Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Đồng chí Ban Văn Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đọc diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã tặng quà của các cấp
cho các gia đình chính sách, người có công

 
          Đây cũng là dịp để tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau!
 
Nguyễn Thị Huyên