Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.
 
File đính kèm: Tải file