Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Trong ngày
Lệ phí: 10.000đ/trường hợp
Nội dung:
File đính kèm: Tải file