Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: 02 ngày
Lệ phí: 40.000đ/trường hợp (đối với sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch); 20.000đ/trường hợp (đối với hủy bỏ hợp đồng, giao dịch); đối với trường hợp sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch: chưa có quy định
Nội dung:
File đính kèm: Tải file