Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Quyết định thành lập;
(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;
(3) Danh sách hội viên;
(4) Địa điểm luyện tập;
(5) Quy chế hoạt động.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file