Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Lĩnh vực: Đất đai
Thời gian giải quyết: 45 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần hồ sơ
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
2. Số lượng hồ sơ:
 
File đính kèm: Tải file