Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị hoãn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn cai nghiện).
* Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.
 
File đính kèm: Tải file