Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
Lĩnh vực: Trồng trọt
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: không thu
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.
- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân dịch vụ bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;
Trường hợp không xác nhận, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2- Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.
3- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 02 bản Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;
- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật);
- Bản sao chụp một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 năm; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
5- Đối tượng thực hiện TTHC:
Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
6- Cơ quan thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
7- Kết quả thực hiện TTHC:
Xác nhận hoạt động bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân tại Phụ lục I Thông tư 48/2015/TT- BNNPTNT.
8- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT)
9- Phí, lệ phí: Không
10- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không
11- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.
Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
File đính kèm: Tải file