Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

XÃ CẨM HẢI
 
 
BỘ PHẬN MỘT CỬA
1

 

Họ và tên: Hà văn Công
Sinh ngày: 02/01/1972
 
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:  0912226583
Email: 
2

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Vân
Sinh ngày: 25/01/1985
Công chức: Văn phòng - Thống kê
Lĩnh vực: Khác, GDĐT, Nội vụ, Công thương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0989606883
Email: 
3

 
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Lâm
Sinh ngày: 10/01/1987
Công chức: Văn hóa - Xã hội
Lĩnh vực: LĐTB&XH
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0974239808
Email: dothithanhlam@quangninh.gov.vn
4
 


 
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Sinh ngày: 31/5/1977
Công chức: Tư pháp – Hộ tịch
Lĩnh vực: Tư pháp
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0985.652.344
Email: hoanthilan2@quangninh.gov.vn
5

 
Họ và tên: Mai Thị Nhuần
Sinh ngày: 12/04/1981
Công chức: Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0978121780
Email:
  
Hải Vân