Tin nổi bật

UBND xã

Căn cứ Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải xây dựng kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã

            Để thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã Cẩm Hải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử, trình tự bầu cử; điều hành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật và tích cực tham gia cuộc bầu cử, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử; Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.
           Trạm Y tế xã phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử; Thường xuyên cập nhật diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng phương án kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho cuộc bầu cử.
           Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 05 tháng 06 năm 2022. 

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=VwBtAFEAUwBSAHUANABpAFAAagBtAEEAaQBSAHYAUgAxAC8AVQBHAFkAdwA9AD0A0&uid=QgBsAHMANwBXAGYAbAA5AFkAUgA1ADkAdgBMAE0AMgBqAFcAUgBJAE0AZwA9AD0A0
Các tin liên quan: