Tin nổi bật

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

XÃ CẨM HẢI TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025
Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ (2022-2025) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/03/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả. Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Hải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hải năm 2022.