Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Trong ngày 23/3/2017 tại Hội trường A UBND xã Cẩm Hải, Đoàn thanh niên xã Cẩm Hải tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh xã Cẩm Hải lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.
 

trước h đại hội
 

Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) xã Cẩm Hải có những bước chuyển biến rõ rệt, hoạt động Đoàn dần đi vào chiều sâu, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho TTN được nâng cao.

Khơi dậy tính tích cực chính trị xã hội, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.
 
Với tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 09 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả gồm 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 
Các tin liên quan: