Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Ngày 29/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Hải tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Cẩm Hải có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Hải khai mạc Đại hội


Đoàn Chủ tịch báo cáo tại Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Hải 

Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, duy trì đều đặn và có hiệu quả các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm các tuyến đường hoa trên địa bàn xã.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Hội LHPN thành phố và lãnh đạo xã đánh giá cao những kết quả Hội LHPN xã Cẩm Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua.


Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội


Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Hải phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng thời đề nghị, Hội LHPN xã tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động chi hội; phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo MTTQ xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Khối các trường học trên địa bàn xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội LHPN các đơn vị kết nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã Cẩm Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Cẩm Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 9 đồng chí


Lãnh đạo Hội LHPN thành phố, lãnh đạo xã chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Cẩm Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Trong dịp này, Hội LHPN xã Cẩm Hải đã khen thưởng 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội LHPN xã Cẩm Hải khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021


Hội LHPN xã Cẩm Hải khen thưởng 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tặng quà các đồng chí không tham gia BCH Hội LHPN xã khoá XI

Bảo Long

Các tin liên quan: