Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 23/2/2017, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Cẩm Hải về triển khai Nghị quyết các cấp và nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trần Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự còn có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo, UBKT và Văn phòng thành ủy

Đ/c Trần Văn Hùng – Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận buổi làm việc

Báo cáo của Đảng bộ xã Cẩm Hải nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đảng ủy xã đã có kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 28/7/2016 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 02 ngày 28/12/2016 của BTV Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và chủ đề công tác năm “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và xây dựng các chương trình hành động để thống nhất trong quá trình thực hiện.

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của TW, của Tỉnh và Thành ủy, BCH Đảng bộ xã Cẩm Hải đã ban hành Nghị quyết số 01 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các nhiệm vụ tâm như: Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 5% -7% so với kế hoạch thành phố giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,06% theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều. 100% các hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 100%. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, cải cách hành chính, ATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 của BTV thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Giữ vững quốc phòng an ninh...

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của đại diện các Ban xây dựng Đảng của thành ủy, Kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Trong thời gian tới Đảng bộ xã Cẩm Hải cần tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các Nghị quyết của TW, của Tỉnh và Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác năm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tổ chức bầu trưởng thôn theo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy. BCH Đảng bộ xã cần tập trung cao độ và quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tối đa lợi thế của địa phương để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư để phát triển kinh tế, khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tập trung xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan của thành phố để điều chỉnh quy hoạch chợ của xã. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ngay trong các hộ gia đình, tại các nơi công cộng. Quan tâm chăm lo công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tin và ảnh: Bạch Dương

 

Các tin liên quan: