Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay.

Chiều ngày 15/3, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Cẩm Hải. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng các tổ chức đoàn thể, các phòng ban chức năng của TP. 


Các đại biểu về dự hội nghị

Sau 6 năm triển khai, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, sự tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cẩm Phả đã đạt được kết quả tích cực: Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống nhân dân được cải thiện; văn hóa xã hội và môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng, hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh xã hội được giữ vững; Nhiều mục tiêu quan trọng của Chương trình đã đạt và tiếp tục nâng cao thể hiện sức sống của Nghị quyết số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đi vào cuộc sống.

Phát huy những tiêu chí đã đạt được của năm 2016, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 đã đề ra ra nhiều mục tiêu cụ thể, xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất, người nông dân là chủ thể, nhà nước chỉ hỗ trợ. Xây dựng nông thôn mới phải làm từ “ trong nhà ra ngoài ngõ”, từ xây dựng gia đình, vườn, thôn, khu kiểu mẫu đến xã đạt “ chuẩn” nông thôn mới. Phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, đầu tư phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp – nông dân. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng nuôi trồng thủy sản tập trung, trồng rừng, trồng cây dược liệu, chăn nuôi tập trung.

Các xã phát động và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu , phấn đấu mỗi xã có ít nhất một thôn làm điểm và hoàn chỉnh khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với việc đầu tư, đổi mới trong quy hoạch và sản xuất nông nghiệp, nông thôn, việc quan trọng nữa được thành phố xác định là đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thu hút người dân đến sinh hoạt đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đề ra.

 


Đ/c Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đề nghị lãnh đạo Xã cùng các thôn triển khai thật hiệu quả các mục tiêu, tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 mà nòng cốt là các hộ gia đình. Các hộ dân cùng vận động người thân phấn đấu đạt từ 60 – 70% hộ nông dân kiểm mẫu, khu vườn kiểu mẫu. Tại xã Cẩm Hải lấy Thôn 4 của xã xây dựng mô hình điểm nông thôn kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu xây dựng nông thôn kiểu mẫu vào năm 2020. 


Lãnh đạo xã Cẩm Hải, đại diện các thôn, bản và các hộ nông dân đã ký cam kết xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

 

Tin và ảnh: Vân Anh

Các tin liên quan: