Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 22/10/2017, cụm thi đua Hội Nông dân phường Cẩm Sơn - Cẩm Đông - Cẩm Bình và xã Cẩm Hải tổ chức Lễ ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các phường, xã; Ban chấp hành Hội Nông dân phường Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Bình, xã Cẩm Hải cùng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân xã Cẩm Hải tham gia chương trình.


 
Thay mặt cụm thi đua, đồng chí Hoàng Thu Trang - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Sơn phát động đợt thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới  Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong cụm thi đua số 2 phát huy cao độ “Sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, ý tưởng của nông dân” tạo ra những đột phá mới trong công tác Hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, cùng chung sức, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày vững mạnh; tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể của tổ chức Hội phù hợp thực tiễn địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề thi đua do Hội Nông dân thành phố phát động: "Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới".
 

Hội Nông dân thành phố giao giống cây na dai cho hộ nông dân Bùi Văn Thành - Thôn 4 xã Cẩm Hải trồng vườn mẫu
 
Trong chương trình, Hội Nông dân thành phố trao tặng 35 cây na dai thái cho hộ nông dân Bùi Văn Thành - Thôn 4 xã Cẩm Hải trồng vườn mẫu. Hội Nông dân phường Cẩm Sơn - Cẩm Đông - Cẩm Bình trao tặng hạt giống rau mầu vụ đông cho cán bộ, hội viên nông dân xã Cẩm Hải. Sau lễ ra quân, đại biểu và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tham gia trồng cây tại hộ gia đình nông dân Bùi Văn Thành - Thôn 4 xã Cẩm Hải trồng thành vườn mẫu; Hội Nông dân thành phố tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây na trong quá trình phát triển đến khi thu hoạch để nhân rộng.
 
 

Đại biểu và cán bộ, hội viên nông dân tham gia trồng cây na dai tại vườn mẫu
 
Hải 
Các tin liên quan: