Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng ngày 21/02/2017 UBND xã Cẩm Hải tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

Nhằm định hướng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa, văn minh, chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, giao tiếp, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ có hiệu quả ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường A UBND xã Cẩm Hải đã tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động, cán bộ không chuyên trách, Nhà trường, trạm y tế, các thôn trên địa bàn xã Cẩm Hải.
 

.
 
Đặc biệt, "nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị

 
Hải Kaka
Các tin liên quan: