Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng 14/4/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cẩm Hải đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027
          Ngày 14/4/2022, Hội CCB xã Cẩm Hải tổ chức Đại hội Hội CCB xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội CCB thành phố Cẩm Phả, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã. Đến dự đại hội có lãnh đạo thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội xã, đại diện lãnh đạo 2 tổ chức Hội CCB các xã, phường cùng 70 hội viên là đại biểu chính thức về dự Đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Toàn cảnh Đại hội

          Ông Hoàng Đức Hưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong nhiệm kỳ qua, Phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu và công tác xây dựng Hội TSVM đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra như 100% cán bộ hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% chi hội trong sạch vững mạnh; 100% hội viên gương mẫu. Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã vinh dự được UBND xã tặng 21 giấy khen, trong đó có 5 giấy khen cho các tập thể và 16 giấy khen cho các cá nhân.

UBND xã Cẩm Hải khen thưởng các tập thể và cá nhân

          Trong nhiệm kỳ đến, Đại hội đã thống nhất phương hướng “Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ; Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới. Xây dựng tổ chức Hội TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCB; phối hợp tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng các mạng cho thế hệ trẻ; tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành hội CCB xã khoá IX gồm 07 đồng chí, ông Hoàng Đức Hưởng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã. Đại hội cũng bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Cẩm Hải khóa IX nhiệm kỳ 2022-2027

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Huyên
Các tin liên quan: