Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 16/7, tại xã Cẩm Hải, Trung tâm hành chính công thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích cho cán bộ và nhân dân các xã Cộng Hòa, xã Cẩm Hải.

 


Quang cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố đã tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân hai xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công ích.


Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố trực tiếp hướng dẫn thực hành các bước tạo lập, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

Đặc biệt, ngay tại hội nghị, cán bộ và nhân dân hai xã đã được cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố trực tiếp hướng dẫn thực hành các bước tạo lập, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; cách thức kết hợp giữa hai loại hình dịch vụ trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Thùy Dung

Các tin liên quan: