Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

     
         Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ đầu tháng 1 và cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được xã chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã, trên các trang fanpage: “Cẩm Hải ngày mới”, về công tác  tổ chức  chỉ đạo triển khai thực hiện các bước, quy trình của cuộc bầu cử; mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử… để mọi người dân lắm được nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
      Thời gian này, xã Cẩm Hải đẩy  mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: căng treo pano, áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu….. tại khu vực Nhà văn hóa - các điểm bỏ phiếu nhằm tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho ngày bầu cử trong các tầng lớp nhân dân. 
      Tại các điểm bỏ phiếu việc trang trí cơ sở vật chất cũng đang được các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử.
       Với nhiều hình thức tuyên truyền  đa dạng, phong phú về cuộc  bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã  nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí  vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật  23/5/2021./.

 
Các tin liên quan: