Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 27/4/2022 Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025.
          Sáp nhập thôn xóm nhằm giảm số lượng và người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, xã Cẩm Hảiđã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn xóm trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn trú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các bước theo đúng quy định thời gian đã đề ra.

          Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND (chủ trì), các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự; Các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn và Trưởng ban công tác MT các thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã; Các đồng chí tham gia hoạt động tại thôn 4 và thôn 5 gồm: Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng, phó các Chi hội đoàn thể thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng và đại diện các hộ gia đình thôn 4 và thôn 5.

Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, Đồng chí Hà Văn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải công bố Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025: Quyết nghị sáp nhập 180 thôn, bản, khu phố thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thành 90 thôn, bản, khu phố.Theo đó, trên địa bàn xã Cẩm Hải sáp nhập thôn 4 và thôn 5 thành thôn 4.

Đồng chí Hà Văn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải công bố Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025

        Với mục đích nhằm cơ cấu lại một cách hợp lí đội ngũ cán bộ để tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giảm nguồn chi ngân sách. Hy vọng rằng, sau khi sáp nhập không chỉ đời sống, kinh tế, hạ tầng nông thôn trong bản đổi thay, mà bộ máy tổ chức của bản cũng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn trong trương lai.

                                                                                                                         Nguyễn Thị Huyên

          

Các tin liên quan: